logotype

Terminarz

grudzień 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Zaplanuj cel swego życia

1 stycznia 2015, Wiesław Janik

kierunek1Tak! Rozpoczął się kolejny etap w naszym życiu – rok 2015 składający się z 365 dni.

Nikt z nas nie wie, co nam przyniosą te wszystkie dni. Jakich doświadczeń nabędziemy? Jakie porażki przeżyje? Jakie będą nasze pozytywne osiągnięcia? Ile danych nam będzie dni radosnych, a ile smutnych? Ile w ogóle dni będzie nam dane przeżyć?! Obecnie to wszystko jest przed nami zakryte. Pomimo tego każda instytucja, rodzina, a także indywidualna osoba, stawia przed sobą jakiś cel, do którego osiągnięcia będzie dążyła w przyszłym roku.

Aby osiągnąć wyznaczony sobie cel, należy sprecyzować dokładny plan, sposób i czas realizacji. I bardzo słusznie! Bo życie bez konkretnego celu, to droga donikąd, na której panuje chaos i bezsens. Obierając cel życia i układając plan realizacji, istotne jest, aby trafnie i precyzyjnie określić wartość i ważność swoich przedsięwzięć. Mając pełną świadomość kryteriów życiowych, możemy zauważyć dwie istotne płaszczyzny zadań, obowiązków, wartości i pragnień. Pierwsza płaszczyzna obejmuje zakres życia materialnego i doczesnego, druga – życie duchowe i wieczne.

Żyjąc na ziemi w naszym fizycznym ciele nie możemy ominąć tych dwóch płaszczyzn. Mają one wielkie znaczenie oraz wpływ na standard naszego życia fizycznego, a także duchowego w obecnym czasie i w wieczności. Którą dziedzinę postawimy na pierwszym miejscu i do niej dostosujemy drugą? Do zrozumienia i podjęcia prawidłowej decyzji, co powinniśmy postawić na pierwszym miejscu, potrzebna nam jest nauka podana przez Pana Jezusa Chrystusa, a znaleźć możemy ją tylko w Biblii. Tylko tam, w bardzo dokładny i trafny sposób, mamy określone, co powinno znaleźć się na pierwszym planie naszego życia oraz w jaki sposób należy to realizować w praktycznym życiu.

Zwróćmy zatem uwagę na słowa Pana Jezusa dotyczące tego tematu. W Ew. Mateusza 6: 24-34, szczególnie w 33. wersie napisano: „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane”. Zwróćcie uwagę na słowo „dodane”. To znaczy, że jest to sprawa drugorzędna, dodatkowa. Nie troszczyć się to nie znaczy nie mieć poczucia obowiązku czy też nic nie robić. Tak Pan Jezus nie powiedział, ale podkreślił, co powinno być na pierwszym miejscu naszej troski i starania. Gdy taką postawę zajmiemy, to Pan pobłogosławi też i tę drugą doczesną dziedzinę naszego życia.

Oczywiście taką decyzję musimy podjąć sami, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem. Ap. Paweł podjął taką decyzję i tak ją ocenił: „Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa” (Fil. 3:7-8).

Znajdujemy też w Biblii piękny przykład w postawie Ezdrasza. Jaki on postawił sobie życiowy cel i jak systematycznie realizował go w swoim życiu, przeczytajmy: „Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon Pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw” (Ezdr. 7:10).

Czy ty postawiłeś już sobie cel twego starania, wysiłku i pragnienia na przyszłe dni twego życia? Czy jest on podobny do takiego celu, jaki postawił sobie Ezdrasz?

Wiedz o tym, że rok 2015 jak i życie szybko przebiegnie, i przyjdzie czas na podsumowanie i zebranie owocu z tego, co siałeś każdego dnia. W liście do Gal. 6:7-8 jest tak napisane: „Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny.”

A więc jeszcze raz sprawdź cel i założenia twego działania. Jeśli okaże się on zgodny z nauką Pana Jezusa, to do dzieła. Zabierz się za jego realizację, a sam Pan będzie cię wspierać i pomoże go osiągnąć.